Weblog

Oude giften en nieuwe regels

Door Keetje IJff | mrt 30, 2016

Het “nieuwe” erfrecht is op 1 januari 2003 ingevoerd, dus zo nieuw is het inmiddels niet meer. Toch zijn veel van de destijds ingevoerde wijzigingen nog onbekend. Een belangrijke wijziging is dat het adagium ‘eens gegeven blijft gegeven” niet meer altijd geldt. Er kan namelijk worden vastgelegd dat de schenking kan worden herroepen of er…

Lees verder

Erfenissen kunnen later voor een vervelende verrassing zorgen

Door Keetje IJff | mrt 16, 2016

Nederland is een van de weinige landen waar men trouwt in gemeenschap van goederen. Hierdoor vallen in beginsel alle bezittingen en schulden in de gemeenschap. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Dit is alleen anders wanneer in een testament of een akte van schenking een uitsluitingsclausule is opgenomen,…

Lees verder

Lang leve het levenstestament

Door Keetje IJff | mrt 5, 2016

De samenleving vergrijst in rap tempo. Veel ouderen krijgen op latere leeftijd te kampen met dementie, terwijl dit voor de buitenwereld niet altijd meteen zichtbaar is. Dementerenden blijken gewillige slachtoffers te zijn van financieel misbruik. Geschat wordt dat jaarlijks circa 5000 ouderen hiervan de dupe zijn. De aanpak is vaak hetzelfde: het slachtoffer  wordt steeds…

Lees verder

Huwelijksvoorwaarden zijn geen garantie

Door Keetje IJff | feb 20, 2016

Het is bij de meeste mensen wel bekend dat wanneer zij trouwen er automatisch sprake is van een gemeenschap van goederen. Het is minder goed bekend dat wanneer er wèl huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld, er bij echtscheiding vaak toch moet worden afgerekend. Veel huwelijksvoorwaarden houden een verrekenbeding in, waarbij “overgespaard” inkomen dat niet werd uitgegeven, achteraf…

Lees verder

Selfie met nieuwe liefde op face book kan verstrekkende gevolgen hebben

Door Keetje IJff | feb 14, 2016

De alimentatie voor een ex-partner leidt vaak tot frustratie bij degene die dit bedrag maandelijks dient te betalen. In de wet staat dat deze verplichting vervalt wanneer de ex-partner hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat geldt ook wanneer er sprake is van samenwoning ”als ware men gehuwd”. Het gevolg is verstrekkend omdat de verplichting…

Lees verder

Testamenten zijn vaak niet up-to-date

Door Keetje IJff | feb 3, 2016

Het komt in de praktijk vaak voor dat er ooit een testament is opgemaakt, maar dat mensen  jaren later niet meer weten dat ze dat hebben gedaan of vergeten zijn wat er precies is vastgelegd. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Als Piet jaren geleden is gescheiden van Tilly en intussen is hertrouwd met…

Lees verder

Opgeruimd staat netjes, maar gooi niet alles weg !

Door Keetje IJff | jan 14, 2016

Een aanslag erfbelasting kan zorgen voor een flinke schrik en ook voor veel verontwaardiging. Sommige mensen hebben de neiging om de aanslag te betalen en deze vervolgens met het oud papier mee te geven, maar dat is niet verstandig ! Zorg er voor dat de papieren goed bewaard worden en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Het…

Lees verder

Risico’s bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap

Door Keetje IJff | jan 8, 2016

Soms lijkt iemand een flink vermogen te bezitten, maar blijkt bij overlijden dat de situatie achter de voordeur heel anders was en laat de overledene flinke schulden na. Erfgenamen moeten eerst goed onderzoek doen, voordat zij de erfenis aanvaarden. Is de erfenis eenmaal aanvaard maar blijkt later dat de nalatenschap negatief is, dan is het…

Lees verder

Partneralimentatie op de schop

Door Keetje IJff | dec 11, 2015

De partneralimentatie gaat ingrijpend op de schop. Er wordt flink in de duur van de alimentatie gesneden. In geval van een huwelijk met kinderen is dat nu nog 12 jaar. Deze termijn wordt verkort naar 5 jaar. Er zijn een paar uitzonderingen: voor ouderen geldt dat de alimentatie maximaal 10 jaar duurt, c.q. eindigt wanneer…

Lees verder