Werkwijze

Vertrouwelijkheid

Familie- en erfrechtkwesties raken sterk de privé-sfeer. In een mediation geldt af dat alles wat besproken is vertrouwelijk blijft. Daardoor kunt u vrijuit spreken en voorstellen doen. Op deze manier kunnen diverse oplossingen de revue passeren zodat het resultaat uiteindelijk maatwerk is. Hetzelfde geldt voor adviserende werkzaamheden, al dan niet in verband met een procedure. Voor alle werkzaamheden geldt een geheimhoudingsplicht en alle informatie blijft strikt vertrouwelijk.

Externe deskundigen

Het kantoor werkt -indien nodig- met externe deskundigen, zoals accountants, fiscalisten, (kinder-)psychologen en orthopedagogen.

Tarief
Het uurtarief bedraagt € 200,- per uur exclusief btw. Voor mediation geldt een uurtarief van € 225,- exclusief btw. Er worden geen kantoorkosten doorberekend. Indien een zaak eenvoudig is kan een vast bedrag worden afgesproken. Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt dit nagaan via de website van de Raad voor Rechtsbijstand ( www.rvr.org ) of via het Juridisch Loket. Het kantoor werkt niet op toevoegingsbasis zodat in dat geval zal moeten worden doorverwezen.

Rechtsbijstandsverzekering

Ook wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u voor mediation of een procedure op tegenspraak bij het kantoor terecht. Uit uw polis blijkt welke kosten worden gedekt.  U heeft het recht om een eigen advocaat aan te wijzen. U bent dan ook niet verplicht om in zee te gaan met de advocaat die uw rechtsbijstandsverzekering aan u voorstelt.

Klachtenregeling

Meer informatie hierover kunt u hier terug vinden.

Belangrijke informatie

In de bijlage die u hier kunt downloaden vindt u belangrijke informatie zoals de rechtsvorm en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.