Familierecht

Eén op de drie huwelijken loopt stuk. Wanneer een van de partners wil scheiden is er sprake van “duurzame ontwrichting van het huwelijk. De rechter spreekt de echtscheiding uit en kan daarnaast een uitspraak doen over allerlei zaken die verband houden met de echtscheiding: ouderlijk gezag, de verblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, eventuele (huur-)rechten met betrekking tot de woning, boedelscheiding, verrekening in geval van huwelijksvoorwaarden, enzovoort.

Mediation

Wanneer partijen nog “on speaking terms” zijn kan via echtscheidingsbemiddeling een overeenstemming worden bereikt. Partijen kunnen zelf voorstellen doen en een resultaat  bereiken dat voor beiden acceptabel is. Het voordeel is dat zaken besproken kunnen worden die formeel buiten het bestek van een echtscheidingsprocedure vallen, zoals co-ouderschap. Zeker wanneer  er minderjarige kinderen zijn zullen er veel zaken moeten worden afgestemd: vakanties, verjaardagen, school/studiekeuze, alimentatie, etc. Het is in het belang van ouders èn kinderen dat dit in goed overleg gebeurt. Ook  in andere gevallen is mediation vaak een efficiënte manier om tot een voor beide partijen aanvaardbare regeling te komen.

Erfrecht

Het afwikkelen van een nalatenschap kan  ingewikkeld zijn. Er moeten allerlei beslissingen worden genomen, die verstrekkende consequenties kunnen hebben en waarover lang niet altijd overeenstemming bestaat. Het kan in zo'n geval verstandig om u te laten adviseren door een erfrechtadvocaat.  Wanneer u en uw mede-erfgenamen er in onderling overleg niet uitkomen kunt u ook kiezen voor nalatenschapsmediaton. De mediator kan de gesprekken in goede banen leiden en waar nodig adviseren.

Collaborative divorce

Collaborative divorce, ook wel overlegscheiden genoemd, is een nieuwe aanpak om de echtscheiding af te wikkelen. Anders dan bij mediation heeft u ieder een eigen advocaat.  Het proces wordt begeleid door een coach.  Collaborative divorce is multidisciplinair. Er kunnen zo nodig deskundigen worden ingeschakeld, zoals een makelaar in verband met de taxatie van een woning, of een accountant in verband met de waardering van een onderneming.

Wanneer het niet lukt om tot een regeling te komen, staat het de beide advocaten niet vrij om voor hun cliënt in een echtscheidingsprocedure op te treden. Hetzelfde geldt voor de ingeschakelde deskundigen.

De inschakeling van een coach en externe deskundigen lijkt kostbaar, maar wanneer op deze manier een procedure kan worden voorkomen over bijvoorbeeld de waardering van een onderneming, bent u met deze methode aanzienlijk goedkoper uit.