Eerder schreef ik op deze plek dat het wetsvoorstel herziening partneralimentatie van de baan leek te zijn. Het advies van Raad van State maakte gehakt van het wetsvoorstel. Daarna is er flink aan gesleuteld en vervolgens is het half december 2018 alsnog door de Tweede Kamer aangenomen. Vanzelfsprekend treedt de wet pas in werking nadat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen. De verwachting is dat de gewijzigde regeling  op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wat gaat er veranderen ? De maximale duur van de partneralimentatie wordt van twaalf naar vijf jaar verkort. Artikel 1:157 BW geeft een drietal uitzonderingen:

1) Wanneer de alimentatiegerechtigde (mede) de zorg heeft voor jonge kinderen blijft de maximale duur twaalf jaar, in ieder geval zal de verplichting pas eindigen wanneer het jongste kind de twaalfjarige leeftijd heeft bereikt.

2) Bij een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de wettelijke AOW-leeftijd, duurt de partneralimentatie tien jaar (maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd).

3) Bij een huwelijk langer dan vijftien jaar waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is (maar jonger is dan 57, zodat de hierboven genoemde uitzondering nog niet geldt) bestaat er recht op maximaal tien jaar partneralimentatie. Deze uitzondering zal zeven jaar na inwerkingtreding (naar verwachting dus in 2027) komen te vervallen.

De nieuwe regeling zal na inwerkingtreding alleen gelden voor de nieuwe gevallen. Voor de echtgenoot die vermoedelijk recht heeft op partneralimentatie kan het dus belangrijk zijn om tijdig een echtscheidingsverzoek in te dienen. Voor de alimentatieplichtige echtgenoot die overweegt te gaan scheiden kan het verstandig zijn om nog even  pas op de plaats te maken. Voor kinderlozen huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd geldt nu al dat de maximale duur voor partneralimentatie niet langer is dan de duur van het huwelijk. U doet er goed aan om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierecht-advocaat, zodat het advies kan worden afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving.