Er is onduidelijkheid ontstaan over de richtlijnen alimentatienormen m.b.t. de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep alimentatienormen beveelt aan dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. De rechtbanken in den lande gaan hier verschillend mee om, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. De Expertgroep alimentatienormen houdt echter vast aan…

Lees meer