In mijn weblog informeerde ik eerder al over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.  Inmiddels is dit voorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2020 en leidt tot grote veranderingen. De standaardtermijn voor partneralimentatie verandert van twaalf naar vijf jaar. Voor de situatie dat er jonge kinderen zijn en…

Lees meer
Belasting 2019

In december 2018 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2019 aangenomen. Hierdoor worden de tarieven geleidelijk herzien en zal het belastingstelsel uiteindelijk (in 2021) van vier naar twee schijven gaan. De eerste schijf wijzigt in 2019 naar 36,65 % (in 2020 naar 37,05 %), de tweede schijf wijzigt naar 38,10 % (in 2020 naar 37,80…

Lees meer

Eerder schreef ik op deze plek dat het wetsvoorstel herziening partneralimentatie van de baan leek te zijn. Het advies van Raad van State maakte gehakt van het wetsvoorstel. Daarna is er flink aan gesleuteld en vervolgens is het half december 2018 alsnog door de Tweede Kamer aangenomen. Vanzelfsprekend treedt de wet pas in werking nadat…

Lees meer

Eerder schreef ik op deze plek al over de afschaffing van de gemeenschap van goederen. Per 1 januari aanstaande is het zover. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ? In plaats van de gemeenschap van goederen zal er voortaan sprake zijn van een beperkte gemeenschap, die wordt opgebouwd tijdens het huwelijk. De goederen en schulden die…

Lees meer

Financieel misbruik van ouderen komt jaarlijks tienduizenden keren voor.  Vanwege de vergrijzing in Nederland is dit een toenemend probleem. Wanneer iemand ziet dat een familielid afglijdt is dat niet alleen pijnlijk om te zien, maar roept het daarnaast ook allerlei  vragen op van praktische aard. Tot welk moment is iemand in staat om zich te…

Lees meer

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht wijkt sterkt af van de ons omringende landen door het wettelijke uitgangspunt van de algehele gemeenschap van goederen. Dat is binnenkort verleden tijd. Het initiatiefwetsvoorstel dat op 14 juli 2014 werd ingediend bij de Tweede Kamer door D’66, PvdA en VVD is inmiddels (met een verschil van 1 stem) door de Eerste…

Lees meer

In januari 2016 kondigde ik op deze plek aan dat de wettelijke regeling met betrekking tot de partneralimentatie waarschijnlijk in het najaar ingrijpend gewijzigd zou worden. Dat bleek echter niet het geval. Niet alleen is de nieuwe wet nog niet in werking getreden, het is maar zeer de vraag of het huidige wetsvoorstel in de…

Lees meer

Ongehuwde stellen opgelet ! Veel ouders zijn er niet van op de hoogte dat als het kind erkend wordt maar het ouderlijk gezag niet is geregeld, de vader op belangrijke punten wordt achtergesteld. Door het erkennen is hij wel onderhoudsplichtig maar tegelijkertijd kan hij –door het ontbreken van ouderlijk gezag- niet meebeslissen over allerlei belangrijke…

Lees meer

Zeker voor particulieren kan het inschakelen van een advocaat een behoorlijke aderlating zijn. Veel mensen sluiten een rechtsbijstandsverzekering af in de veronderstelling dat ze daarmee goed verzekerd zijn. Dat valt vaak tegen. Voor familierechtelijke kwesties blijkt men vaak niet verzekerd, of men is wel verzekerd maar niet voor mediation, dan wel is het bedrag aan…

Lees meer

Per 1 september van dit jaar is de wet in werking getreden waardoor erfgenamen beter worden beschermd tegen schulden. In het verleden kon een erfgenaam na (zuivere) aanvaarding geconfronteerd worden met onverwachte schulden van de overledene en was  daarvoor dan zelfs met eigen (privé-)vermogen aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kon weliswaar ontlopen door beneficiair te aanvaarden, maar…

Lees meer