Zeker voor particulieren kan het inschakelen van een advocaat een behoorlijke aderlating zijn. Veel mensen sluiten een rechtsbijstandsverzekering af in de veronderstelling dat ze daarmee goed verzekerd zijn. Dat valt vaak tegen. Voor familierechtelijke kwesties blijkt men vaak niet verzekerd, of men is wel verzekerd maar niet voor mediation, dan wel is het bedrag aan…

Lees meer

Per 1 september van dit jaar is de wet in werking getreden waardoor erfgenamen beter worden beschermd tegen schulden. In het verleden kon een erfgenaam na (zuivere) aanvaarding geconfronteerd worden met onverwachte schulden van de overledene en was  daarvoor dan zelfs met eigen (privé-)vermogen aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kon weliswaar ontlopen door beneficiair te aanvaarden, maar…

Lees meer