Het is bij de meeste mensen wel bekend dat wanneer zij trouwen er automatisch sprake is van een gemeenschap van goederen. Het is minder goed bekend dat wanneer er wèl huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld, er bij echtscheiding vaak toch moet worden afgerekend. Veel huwelijksvoorwaarden houden een verrekenbeding in, waarbij “overgespaard” inkomen dat niet werd uitgegeven, achteraf…

Lees meer

De alimentatie voor een ex-partner leidt vaak tot frustratie bij degene die dit bedrag maandelijks dient te betalen. In de wet staat dat deze verplichting vervalt wanneer de ex-partner hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat geldt ook wanneer er sprake is van samenwoning ”als ware men gehuwd”. Het gevolg is verstrekkend omdat de verplichting…

Lees meer

Het komt in de praktijk vaak voor dat er ooit een testament is opgemaakt, maar dat mensen  jaren later niet meer weten dat ze dat hebben gedaan of vergeten zijn wat er precies is vastgelegd. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Als Piet jaren geleden is gescheiden van Tilly en intussen is hertrouwd met…

Lees meer