De alimentatie voor een ex-partner leidt vaak tot frustratie bij degene die dit bedrag maandelijks dient te betalen. In de wet staat dat deze verplichting vervalt wanneer de ex-partner hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat geldt ook wanneer er sprake is van samenwoning ”als ware men gehuwd”. Het gevolg is verstrekkend omdat de verplichting om alimentatie te betalen in één keer vervalt. Het kan echter lastig zijn om te bewijzen dat er sprake is van zo’n gezamenlijke huishouding. Het inschakelen van een detectivebureau is kostbaar en leidt niet altijd tot voldoende bewijs om een procedure te starten. Daar is verandering in gekomen door een arrest van het gerechtshof Amsterdam van afgelopen zomer. In deze zaak had de vrouw op facebook allerlei berichten geplaatst over haar nieuwe partner. Zo plaatste ze een bericht dat ze ontbijt maakte en kookte voor haar nieuwe partner, waaruit het gerechtshof opmaakte dat zij samenwoonde ‘als waren zij gehuwd’ met haar nieuwe liefde. De alimentatie kwam te vervallen.

Het bewijs dat privé-detectives aanleveren telt mee in de rechtszaal. Ook berichten op sociale media, zoals het aanpassen van een relatiestatus op facebook naar ‘samenwonend’, kunnen in een procedure worden gebruikt. Een zwaluw maakt echter nog geen zomer. De zaak van het gerechtshof Amsterdam was namelijk een vrij uitzonderlijk geval. Het jonge kind van de vrouw en haar ex-partner woonde bij de man en de (toch al minimale) omgangsregeling werd door de vrouw nauwelijks nagekomen, waardoor het kind ernstig was getraumatiseerd. Verder had de vrouw in deze zaak niet alleen posts op facebook achtergelaten waarin zij aangaf dat zij ’s morgens brood smeerde en kookte voor haar nieuwe partner, maar woonde zij ook daadwerkelijk met hem samen. Zij stelde echter dat ze een kamer huurde. Het  gerechtshof oordeelde dat daaruit “evenzeer kon worden afgeleid dat de vrouw en haar partner de kosten van de woning samen deelden” en er dus sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Uit  dit arrest volgt niet dat het enkele updaten van de relatiestatus altijd zal leiden tot beëindiging van de partneralimentatie, maar als aanvullend bewijs zal het zeker bruikbaar zijn (14 februari 2016).