Ongehuwde stellen opgelet ! Veel ouders zijn er niet van op de hoogte dat als het kind erkend wordt maar het ouderlijk gezag niet is geregeld, de vader op belangrijke punten wordt achtergesteld. Door het erkennen is hij wel onderhoudsplichtig maar tegelijkertijd kan hij –door het ontbreken van ouderlijk gezag- niet meebeslissen over allerlei belangrijke…

Lees meer