Ongehuwde stellen opgelet ! Veel ouders zijn er niet van op de hoogte dat als het kind erkend wordt maar het ouderlijk gezag niet is geregeld, de vader op belangrijke punten wordt achtergesteld. Door het erkennen is hij wel onderhoudsplichtig maar tegelijkertijd kan hij –door het ontbreken van ouderlijk gezag- niet meebeslissen over allerlei belangrijke zaken: schoolkeuze, medische beslissingen en het aanvragen van een paspoort voor het kind, om er eens een paar te noemen. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang alles pais en vree is tussen de ouders, maar als zij uit elkaar gaan is de positie van de vader beduidend slechter dan van de moeder. Ook wanneer de moeder overlijdt en er niets geregeld is, wordt de vader zonder ouderlijk gezag met allerlei hindernissen geconfronteerd.

Ouderlijk gezag kan via een verzoekschrift worden aangevraagd. In de meeste gevallen wordt het door de rechter verleend, maar zo’n procedure kan behoorlijk kostbaar zijn en de beslissing van de rechter kan geruime tijd op zich laten wachten. In uitzonderingsgevallen –wanneer de verhouding tussen de ouders zozeer verstoord is geraakt dat het kind “klem of verloren dreigt te raken”- kan de rechter het verzoek afwijzen. Door in het huwelijk te treden hoeft de vader bij de geboorte het kind niet te erkennen en heeft hij automatisch ouderlijk gezag, ook wanneer hij niet de biologische vader is.

Dit onderscheid in de positie van gehuwde en ongehuwde vaders vond D’66 ongewenst en daarom is onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit verschil recht te trekken. Het wetsvoorstel geldt ook voor duo-moeders. Mocht deze wet worden aangenomen dan kan het de nodige problemen met zich meebrengen voor niet-traditionele gezinnen. Ouders zitten er niet altijd op te wachten dat een biologische (donor-)ouder de zeggenschap krijgt die automatisch uit het ouderlijk gezag voortvloeit, terwijl dat risico er nu bij erkenning niet is. De vraag is of het wetsvoorstel een meerderheid krijgt. Tot het moment dat de wet in werking is getreden doen ongehuwde vaders er goed aan om bij de geboorte het ouderlijk gezag direct te regelen.