De Hoge Raad heeft zich op 9 oktober 2015 uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de behoefte of draagkracht. De Hoge Raad stelt vast dat beide overheidsregelingen bedoeld zijn om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden…

Lees meer