Het “nieuwe” erfrecht is op 1 januari 2003 ingevoerd, dus zo nieuw is het inmiddels niet meer. Toch zijn veel van de destijds ingevoerde wijzigingen nog onbekend. Een belangrijke wijziging is dat het adagium ‘eens gegeven blijft gegeven” niet meer altijd geldt. Er kan namelijk worden vastgelegd dat de schenking kan worden herroepen of er…

Lees meer

Nederland is een van de weinige landen waar men trouwt in gemeenschap van goederen. Hierdoor vallen in beginsel alle bezittingen en schulden in de gemeenschap. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Dit is alleen anders wanneer in een testament of een akte van schenking een uitsluitingsclausule is opgenomen,…

Lees meer

De samenleving vergrijst in rap tempo. Veel ouderen krijgen op latere leeftijd te kampen met dementie, terwijl dit voor de buitenwereld niet altijd meteen zichtbaar is. Dementerenden blijken gewillige slachtoffers te zijn van financieel misbruik. Geschat wordt dat jaarlijks circa 5000 ouderen hiervan de dupe zijn. De aanpak is vaak hetzelfde: het slachtoffer  wordt steeds…

Lees meer