In het verleden gold er boven een bepaald minimumbedrag een fiscale aftrek voor kinderalimentatie, maar die regeling werd op 1 januari 2015 afgeschaft. Het is nog steeds mogelijk om fiscale aftrek te realiseren door kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3. Er dient dan wel sprake te zijn van vermogen in box 3 boven € 24.437,- dan wel € 48.874,- voor partners.

Lees meer