Eerder heb ik op deze plaats een tip gegeven aan ouders die kinderalimentatie ontvangen. Dit keer is mijn advies bedoeld voor ouders die kinderalimentatie betalen. In het verleden gold er boven een bepaald minimumbedrag een fiscale aftrek voor kinderalimentatie,  maar die regeling werd op  1 januari 2015 afgeschaft.  Het is nog steeds mogelijk om fiscale aftrek te realiseren door kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3. Er dient dan wel sprake te zijn van vermogen in box 3 boven € 24.437,- dan wel € 48.874,- voor partners.

Is er sprake van een dergelijk vermogen dan kan 1,2 % aftrek van de contante waarde van de alimentatieverplichting worden gerealiseerd. De contante waarde is het bedrag dat nu nodig is om àlle toekomstige kinderalimentatiebetalingen te kunnen voldoen. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de leeftijd van degene die alimentatie dient te betalen. De contante waarde wordt in mindering gebracht op de bezittingen, waarbij een drempel geldt van € 3.000,-. De berekening is enigszins gecompliceerd. Op de site van de belastingdienst is een uitgebreide uitleg met voorbeelden te vinden.

Let op: de regeling geldt alleen voor 2015 en 2016. Wanneer u dit voor 2015 niet heeft opgevoerd kunt u dat herstellen door correctie te vragen van de aangifte (15 juli 2016).