Het komt in de praktijk vaak voor dat er ooit een testament is opgemaakt, maar dat mensen  jaren later niet meer weten dat ze dat hebben gedaan of vergeten zijn wat er precies is vastgelegd. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Als Piet jaren geleden is gescheiden van Tilly en intussen is hertrouwd met Corrie, maar vergat zijn testament te veranderen  waarin “mijn echtgenote Tilly” werd benoemd tot enig erfgenaam, erft de nieuwe echtgenoot dan wel of niet van Piet ? Volgens de wet vererft de gehele nalatenschap aan de echtgenote, behalve wanneer in een testament anders is beschikt. Moet het testament zo worden uitgelegd dat de overledene heeft bedoeld dat zijn nalatenschap zou vererven aan Tilly ? En is dat ook nog zo wanneer er sprake is geweest van een vechtscheiding die tien jaar heeft geduurd ?  De bewoordingen van het testament zijn duidelijk, maar de omstandigheden kunnen mede bepalend voor de uitleg van een testament. In een uitspraak over een testament waarin  “mijn echtgenoot” als erfgenaam werd aangewezen, oordeelde de rechtbank dat uit de verdere toelichting bleek dat bedoeld was om via de eerste echtgenoot naar de kinderen te laten vererven. De tweede echtgenoot was niet in beeld bij het opmaken van het testament. Hij zag de nalatenschap aan zijn neus voorbij gaan.

Veel mensen realiseren zich niet dat hun nalatenschap automatisch vererft aan de echtgenoot, ook wanneer men al jaren uit elkaar is maar nog niet officieel is gescheiden. Pas nadat een echtscheidingsverzoek is ingediend, is de (ex-)echtgenoot geen erfgenaam meer.

Er zijn allerlei situaties mogelijk, denk ook aan samengestelde gezinnen, waarbij de uitleg van een verouderd testament voor problemen kan zorgen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd na te gaan of uw testament voldoende up-to-date is, zodat hierover later geen misverstanden kunnen ontstaan (3 februari 2016).