Zeker voor particulieren kan het inschakelen van een advocaat een behoorlijke aderlating zijn. Veel mensen sluiten een rechtsbijstandsverzekering af in de veronderstelling dat ze daarmee goed verzekerd zijn. Dat valt vaak tegen. Voor familierechtelijke kwesties blijkt men vaak niet verzekerd, of men is wel verzekerd maar niet voor mediation, dan wel is het bedrag aan kosten dat vergoed wordt te laag.

Wanneer u een zaak aanmeldt gaat meestal eerst een interne jurist van de verzekeringsmaatschappij aan de slag. Komt deze jurist er niet uit, dan wordt (soms) doorverwezen naar een advocaat. In beide gevallen beslist de verzekeringsmaatschappij voor u. Het advocatenkantoor heeft vaak een regeling met de verzekeringsmaatschappij. waarbij lagere tarieven worden doorberekend of een vast bedrag op jaarbasis. Dat maakt het voor deze kantoren commercieel niet altijd interessant om hun allerbeste mensen op uw zaak te zetten. Onlangs kwam een cliënt bij mij, wiens (pas beëdigde) advocaat aangaf dat zij het heel vervelend vond maar juridisch verder niets voor hem kon betekenen. Ik had het binnen een week geregeld. De overstap was tijdig gemeld maar de verzekeringsmaatschappij ging toch dwars liggen over de vergoeding, waarna mijn cliënt de (interne) geschillenprocedure moest volgen.

Er is door het Europese Hof en door de Hoge Raad beslist dat verzekerden een eigen keuze hebben met betrekking tot de advocaat die ze willen inschakelen wanneer er sprake is van een geschil. Verzekeringsmaatschappijen zijn beducht voor de kosten die dit met zich meebrengt en proberen deze keuzevrijheid op allerlei manieren in te perken, bijvoorbeeld door middel van een eigen risico of door een maximumbedrag aan kosten te vergoeden.  Bent u genoodzaakt om een advocaat in te schakelen en is een procedure (mogelijk) noodzakelijk dan heeft u het recht om zèlf te bepalen wie u daarvoor inschakelt. Het is wel zaak dat u dit tijdig meldt aan de verzekeringsmaatschappij. Houdt u er rekening mee dat u een procedure ook kunt verliezen, al dan niet met een veroordeling in de kosten. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken is het dan ook raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Het begint echter met de verzekeringspolis. Mijn advies luidt dan ook: lees goed de kleine lettertjes voor u een polis afsluit.