Per 1 september van dit jaar is de wet in werking getreden waardoor erfgenamen beter worden beschermd tegen schulden. In het verleden kon een erfgenaam na (zuivere) aanvaarding geconfronteerd worden met onverwachte schulden van de overledene en was  daarvoor dan zelfs met eigen (privé-)vermogen aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kon weliswaar ontlopen door beneficiair te aanvaarden, maar wanneer men daar niet direct voor koos was dat daarna niet meer mogelijk. Een eenvoudige handeling als het leeghalen van een appartement in een verzorgingstehuis kon al worden beschouwd als een daad van zuivere aanvaarding, met alle risico’s van dien.

Volgens de nieuwe wet is er pas sprake van aanvaarding als goederen van de erfenis worden verkocht of op andere wijze worden onttrokken aan “het verhaal van de schuldeisers”. De nieuwe wet beschermt erfgenamen bovendien tegen onverwachte schulden. Mocht een erfgenaam na aanvaarding van de erfenis geconfronteerd worden met een onverwachte schuld dan is het mogelijk om –binnen drie maanden na ontdekking daarvan- via de kantonrechter alsnog te kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Ook de nieuwe wet verwacht echter van erfgenamen dat zij gedegen onderzoek verrichten voor zij een erfenis aanvaarden. Bent u als erfgenaam niet goed op de hoogte van de omvang van de nalatenschap dan blijft beneficiair aanvaarden de verstandigste optie.