Familierecht

Eén op de drie huwelijken loopt stuk. Wanneer een van de partners wil scheiden is er sprake van “duurzame ontwrichting van het huwelijk. De rechter spreekt de echtscheiding uit en kan daarnaast een uitspraak doen over allerlei zaken die verband houden met de echtscheiding: ouderlijk gezag, de verblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, eventuele (huur-)rechten met betrekking tot de woning, boedelscheiding, verrekening in geval van huwelijksvoorwaarden, enzovoort.

Lees verder

 

Erfrecht

Het afwikkelen van een nalatenschap kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Er moeten allerlei beslissingen worden genomen, waarover lang niet altijd overeenstemming bestaat. Het kan in zo’n geval verstandig zijn om de hulp in te schakelen van een mediator, die de gesprekken in goede banen kan leiden, zo nodig kan adviseren en ervoor kan zorgen dat er geen termijnen verlopen.

Lees verder

 

Legal update:

Kinderalimentatie en kindgebonden budget
Er is onduidelijkheid ontstaan over de richtlijnen alimentatienormen m.b.t. de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep alimentatienormen beveelt aan dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. De rechtbanken in den lande gaan hier verschillend mee om, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid.

Lees verder