Weblog

Kinderalimentatie, kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Door Keetje IJff | okt 9, 2015

De Hoge Raad heeft zich op 9 oktober 2015 uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de behoefte of draagkracht. De Hoge Raad stelt vast dat beide overheidsregelingen bedoeld zijn om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden…

Lees verder

Kinderalimentatie en kindgebonden budget

Door Keetje IJff | jul 22, 2015

Er is onduidelijkheid ontstaan over de richtlijnen alimentatienormen m.b.t. de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep alimentatienormen beveelt aan dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. De rechtbanken in den lande gaan hier verschillend mee om, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. De Expertgroep alimentatienormen houdt echter vast aan…

Lees verder