Weblog

Erfgenamen door nieuwe wet beter beschermd tegen schulden

Door Keetje IJff | okt 7, 2016

Per 1 september van dit jaar is de wet in werking getreden waardoor erfgenamen beter worden beschermd tegen schulden. In het verleden kon een erfgenaam na (zuivere) aanvaarding geconfronteerd worden met onverwachte schulden van de overledene en was  daarvoor dan zelfs met eigen (privé-)vermogen aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kon weliswaar ontlopen door beneficiair te aanvaarden, maar…

Lees verder

Een verhuizing kan vergaande consequenties hebben

Door Keetje IJff | aug 26, 2016

Op deze plaats heb ik al vaker aandacht besteed aan de gemeenschap van goederen, die weliswaar op de helling staat maar voorlopig nog onverkort geldt. Voor veel Nederlandse ingezetenen is dit al vrij onbekend terrein, laat staan voor buitenlanders. De romantische vakantieliefde die uitmondt in een huwelijk op Nederlandse bodem blijkt achteraf vaak onbekende en…

Lees verder

De samenlevingsovereenkomst: wat spreek je af ?

Door Keetje IJff | aug 12, 2016

Het is in mijn praktijk meer dan eens voorgekomen dat een vraag over een samenlevingsovereenkomst uitliep op een slecht nieuwsgesprek. Omdat het een overeenkomst is vloeien er niet automatisch rechten en plichten uit voort, maar alleen voor zover de beide samenwoners daarover afspraken hebben gemaakt. De bepalingen van een samenlevingsovereenkomst zijn vaak nogal summier en…

Lees verder

Ouders die kinderalimentatie betalen opgelet !

Door Keetje IJff | jul 15, 2016

In het verleden gold er boven een bepaald minimumbedrag een fiscale aftrek voor kinderalimentatie, maar die regeling werd op 1 januari 2015 afgeschaft. Het is nog steeds mogelijk om fiscale aftrek te realiseren door kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3. Er dient dan wel sprake te zijn van vermogen in box 3 boven € 24.437,- dan wel € 48.874,- voor partners.

Lees verder

Misdaad loont niet

Door Keetje IJff | jun 24, 2016

Misdaad loont niet, in ieder geval niet in het erfrecht. Bepaalde misdrijven maken een erfgenaam van rechtswege onwaardig om ‘uit een nalatenschap voordeel te trekken’.  Wanneer men de erflater heeft vermoord of heeft geprobeerd te vermoorden (en daarvoor onherroepelijk is veroordeeld) kan men van die persoon niet meer erven. Ook in geval van diefstal van de…

Lees verder

Ongewenste kinderalimentatie

Door Keetje IJff | jun 10, 2016

Jaren geleden toen ik de specialisatie-opleiding familierecht volgde kwamen wij op een gegeven moment aan bij het onderdeel ‘ongewenste kinderalimentatie’. Een paar mannelijke advocaten in mijn klas gingen ongemakkelijk in hun stoel schuiven. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat een man de vader is van een kind, kan hij worden verplicht om bij te dragen in…

Lees verder

Pensioenperikelen

Door Keetje IJff | mei 13, 2016

Er is op dit moment veel aandacht voor het feit dat een aanzienlijk aantal zzp-ers geen pensioen opbouwt. Wanneer een zzp-er wel pensioen opbouwt, gebeurt dat vaak in de vorm van een lijfrente of een levensverzekering. Een werknemer die in loondienst is, draagt meestal verplicht pensioenpremie af. Na een echtscheiding wordt het pensioen dat tijdens…

Lees verder

Maak een feest van de diploma-uitreiking

Door Keetje IJff | apr 29, 2016

Onlangs las ik in een dagblad een ingezonden brief van een kind van gescheiden ouders dat binnenkort zou afstuderen. Hij zag erg op tegen de diploma-uitreiking, omdat zijn ouders niet meer door één deur kunnen. Voor veel kinderen van gescheiden ouders is dit een herkenbaar probleem. Het trekt natuurlijk een flinke wissel op je incasseringsvermogen…

Lees verder

Kinderarbeid?

Door Keetje IJff | apr 15, 2016

Erfgenamen kunnen met onverwachte vorderingen geconfronteerd worden, die soms tientallen jaren teruggaan. Artikel 4:36 van het burgerlijk wetboek geeft een (stief)kind de mogelijkheid om aanspraak te maken op het zogenaamde salaire differée, een vergoeding voor het werken in een familiebedrijf. Verjaring geldt niet, de vordering ontstaat pas na het overlijden. Het gaat uitsluitend om arbeid…

Lees verder