Jaren geleden toen ik de specialisatie-opleiding familierecht volgde kwamen wij op een gegeven moment aan bij het onderdeel ‘ongewenste kinderalimentatie’. Een paar mannelijke advocaten in mijn klas gingen ongemakkelijk in hun stoel schuiven. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat een man de vader is van een kind, kan hij worden verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind, ook wanneer hij verder geen enkele relatie had met de moeder. Ik heb in mijn praktijk een paar keer meegemaakt dat een cliënt werd geconfronteerd met zo’n claim, terwijl er alleen sprake was geweest van een vluchtige verhouding of zelfs alleen maar van een one night stand. Ook wanneer het sein “veilig” was gegeven en achteraf moest worden geconcludeerd dat de moeder hem opzettelijk onjuist had geïnformeerd, vervalt de aanspraak niet. Wie herinnert zich niet Boris Becker, die een kind bleek te hebben verwekt in de bezemkast ? Zo’n valse start is meestal niet echt bevorderlijk voor de verdere relatie tussen de beide ouders.

Er kan dus alimentatie verschuldigd zijn voor een kind, dat wordt geboren zonder dat de verwekker op de hoogte was van de zwangerschap. Het enkele feit dat de vader het kind heeft verwekt geeft niet automatisch recht op omgang met het kind. In het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens is weliswaar het recht op ‘family life’ neergelegd, maar er moet dan wel sprake zijn van een nauwe persoonlijke band met het kind. In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (art.: 377a) staat dat ouders niet alleen recht hebben op omgang, maar ook de verplichting daartoe. Soms komt het echter voor dat het contact tussen beide ouders zo slecht is dat het kind ‘klem of verloren’ dreigt te raken in de strijd tussen de ouders. Het komt – gelukkig – maar zelden voor dat de rechter op grond daarvan het contact helemaal stopzet. Het omgekeerde is ook mogelijk. Een vader wilde geen omgang met zijn kind, zelfs niet op straffe van een dwangsom, omdat hij het contact met de moeder niet verdroeg. Tot aan het gerechtshof werd geoordeeld dat de omgang door hem moest worden voortgezet, omdat het contact met de moeder weliswaar niet goed verliep, maar niet was gebleken dat het contact tussen vader en kind niet goed was. Het is duidelijk dat in beide gevallen het kind de grote verliezer is (10 juni 2016).