De partneralimentatie gaat ingrijpend op de schop. Er wordt flink in de duur van de alimentatie gesneden. In geval van een huwelijk met kinderen is dat nu nog 12 jaar. Deze termijn wordt verkort naar 5 jaar. Er zijn een paar uitzonderingen: voor ouderen geldt dat de alimentatie maximaal 10 jaar duurt, c.q. eindigt wanneer AOW ontvangen wordt. Verder wordt de duur verlengd totdat het jongste kind 12 jaar oud is. De wijzigingen gelden niet voor de bestaande afspraken en uitspraken van de rechter.

Een belangrijke verandering is dat het mogelijk wordt om voor het huwelijk af te spreken hoe de (partner)alimentatie in geval van een scheiding geregeld zal zijn. Nu is het niet mogelijk om dit in de huwelijksvoorwaarden op te nemen, maar in de toekomst kunnen hierover (binnen de wettelijke richtlijnen) afspraken worden gemaakt.

Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Over ongeveer een jaar, in het najaar van 2016, zal de wet waarschijnlijk in werking treden. Denkt u erover om te gaan scheiden dan is dit zowel voor de “ontvangende” als voor de “betalende” partij belangrijke informatie. Het kan een reden zijn om een procedure in gang te zetten, maar ook om er juist nog een jaartje mee te wachten. Wel is het zo dat wanneer de beslissing om te scheiden al genomen is, de thuissituatie meestal niet meer optimaal is of zelfs onhoudbaar kan worden. Mediation of overlegscheiding is dan een goede manier om afspraken te maken. Niet alleen de juridische kaders maar ook de wensen en behoeftes kunnen aan de orde komen, zodat beiden uiteindelijk met de getroffen regeling verder kunnen.