Een aanslag erfbelasting kan zorgen voor een flinke schrik en ook voor veel verontwaardiging. Sommige mensen hebben de neiging om de aanslag te betalen en deze vervolgens met het oud papier mee te geven, maar dat is niet verstandig ! Zorg er voor dat de papieren goed bewaard worden en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Het kan later belangrijk zijn voor uw  kinderen om precies te weten welk bedrag destijds betaald is. Wanneer de aanslag in de prullenmand belandt, is het lastig om jaren later te achterhalen wat er destijds betaald is. Wanneer uw kinderen rente konden berekenen over hun erfdeel (u hoeft die rente niet te betalen) kan te zijner tijd  de aanslag erfbelasting flink verlaagd worden, maar dit moet wel kunnen worden aangetoond. Het is dus erg belangrijk om deze papieren goed te bewaren. Ook de aanslagen inkomstenbelasting kunnen handig zijn, omdat uw kinderen misschien niet precies weten welke bankrekeningen of aandelen u bezit. Het kan veel zoekwerk schelen als de aangiftes inkomstenbelasting bewaard zijn. Verder is het verstandig om papieren bankafschriften te bewaren of digitale afschriften uit te printen. Wanneer u bijvoorbeeld een bedrag heeft geschonken aan een van de kinderen, kan dat later in de bankafschriften worden nagekeken. Uw kinderen weten jaren later misschien niet helemaal precies meer wie welk bedrag heeft gekregen of geleend. Dat kan voor veel frictie zorgen bij het verdelen van een erfenis. De tip is dus: bewaar uw bankafschriften, de aangiftes inkomstenbelasting en gooi vooral de aanslag erfbelasting niet in de papierbak!